Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring willen we u laten weten welke gegevens er door de website van HPV (www.hpv-nl.com) worden verzameld. De privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van gegevens en het gebruik van cookies.

Met welke doel verzamelen wij gegevens?

1. Informeren over diensten
Uw gegevens kunnen door HPV gebruikt worden om u te informeren over onze diensten. Uw Emailadres zal hiervoor enkel gebruikt worden als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

2. Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u het contactformulier invult of een email stuurt worden deze gegevens bewaard zolang de inhoud niet door ons behandeld of afgehandeld is. De verzamelde gegevens zijn: naam en E-mailadres.

3. Cookies
HPV maakt gebruik van Cookies, dit is een klein tekstbestand dat door de browser wordt opgeslagen op de computer waarvan de gebruiker gebruik maakt. Deze cookies worden gebruik om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

De volgende cookies worden gebruikt:

– Google Analytics
– WordPress (Technische cookies)

Uw gegevens verwijderen?
Wilt u dat wij u gegevens uit ons bestand verwijderen of rectificatie van uw gegevens? U kunt dan een e-mail sturen naar info@hpv-nl.com, u kunt het ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: A. Einsteinlaan 27, 9615 TE Kolham. Een verzoek voor verwijderen of rectificatie van gegevens zullen wij binnen een maand behandelen.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 september 2021.